Utlån av lydbøker

NLS

Nasjonalt Læremiddelsenter bygger her opp et bestillingssystem for lydbøker for skolene. Dette vil bli et system basert på autorisasjon med brukernavn og passord, og hvor ansvarlige ved skolene kan bestille lydbøker for sine elever, søke i læremiddeldatabasen etc.

I påvente av det endelige bestillingssystemet, har vi lagt ut et midlertidig bestillingsskjema som kan brukes i mellomtiden.

For mer informasjon, klikk her.

For bestilling av lydbøker via midlertidig bestillingsskjema, klikk her.