Bestillingssystem for lydbøker
Fakturagrunnlag
Grafikk: Husebylogo


Søk i bokdatabasen

  • For å søke etter lydbøker for et klassetrinn, velger du klassetrinn i feltet under og klikker på knappen Søk. Da får du listet opp alle lydbøkene for dette klassetrinnet.
  • Vil du spesifisere søket, velger du Avansert søk.
  • Lærebøker kommer ofte i nye utgaver med nesten samme tittel, så pass på at lydboka du vil bestille, har samme ISBN som den trykte boka. Du finner ISBN i kolonnen ISBN trykt til venstre i boklista
  • Klikk Finner du bøker du vil låne til skolen, må du logge deg inn
Grunnet stadig nye utgaver av bøkene, er det viktig å sjekke at ISBN-nummeret på den trykte boka du ønsker lydbok til sammenfaller med nummeret i kolonnen "ISBN Trykt" som du finner til venstre i boklistene.
 
Søk på klassetrinn


 

Kontakt oss pr e-post på skolelydbok@statped.no